Angličtina

 

Kroužek seznamování se s cizím jazykem – bude probíhat pod vedením    Mgr. Knápkové každou středu od 14.45 do 16.15 hod. (děti budou rozděleny    do skupin dle jejich znalostí).

Hravou formou se zde děti seznamují se základy anglického jazyka. Děti získávají (objevují) slovní zásobu, která je zaměřena na témata z jejich nejbližšího okolí – rodina, barvy, zvířata, rostliny, roční období, předměty a denní činnosti. Seznamování se slovní zásobou probíhá pomocí her, písniček, básniček a obrázků.

angličtina_plán