Flétna

Kroužek hry na flétnu – bude probíhat pod vedením p. učitelky Mgr. Barbory Žďárkové ve čtvrtek (1 x za 14 dní – sudý týden) vždy od 14.45 do 16.15 hod. (děti budou rozděleny   do skupin dle jejich dosavadních zkušeností a věku).

Děti se zde seznamují s prvky hudební nauky, rozvíjí si a upevňují správné dýchání, rytmizaci a motoriku.