Informace


Třídní schůzky pro rodiče se budou konat dne: 10.9.2018 v 16:00 hod.


Vývěska – Stanovení výše úplaty za př.vzděl. – školní rok 2018-2019


  Stravování

mateřská škola vykonává činnost školní jídelny – výdejny, do které se dováží jídlo ze Základní školy M. Horákové a mateřské školy Olomouc, Rožňavská 21. Aktuální informace najdete na stránkách externí jídelny ZŠ Rožňavská


Provoz mateřské školy:       6:15 – 16:15 hodin

Scházení dětí: 6:15 – 8:15

Odchod dětí po obědě: 12:15 – 12:45

Rozcházení dětí: 14:30 – 16:15 


Režim dne

Režim dne je volný, flexibilní a pružně se přizpůsobuje aktuálním potřebám probíhajících vzdělávacích aktivit. V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí.

Doba pobytu venku je zpravidla 2 hodiny dopoledne, odpoledne se koná v případě příznivého počasí. V zimním i letním období dobu pobytu venku upravujeme s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku nebo možnosti vzniku smogové situace.

 

 

                             Organizace dne

 

6:15 – 8:15 hod. – scházení dětí

6:15 –9:45 hod. – spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:45 – 9:15 hod. (II. třída –Ježečci, III. třída – Koťátka) – hygiena, svačina

9:00 – 9:30 hod. (I. třída – Kuřátka) – hygiena, svačina

9:45 – 11:45 hod. – příprava na pobyt venku, pobyt venku

11:45 – 12:15 hod. – hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:15 – 14:00 hod.– četba pohádky, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:30 hod. – hygiena, odpolední svačina

14:30 – 16:15 hod. – spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánové činnosti, rozcházení dětí.