Celé Česko čte dětem

Do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM jsme již zapojeni třetím rokem.

Celé Česko čte dětem – posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby mezi dětmi a dospělými. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Naším cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet potřebu číst, živým slovem vytlačit televizi, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz.

V rámci tohoto projektu probíhá Týden čtení dětem, ve kterém naše mateřská škola pořádá Čtení pod kaštany za účasti rodičovské i široké veřejnosti. Tímto děkujeme všem, kteří nám tento projekt pomáhají uskutečňovat, za jejich spolupráci.

Nejen česko čte dětem

Nejen česko čte dětem – Skotsko