Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2019/2020

Zápis dětí do Mateřské školy Olomouc, Zeyerova 23, příspěvkové organizace:

6.5.2019 od 8:30 – 11:30 hod., 13:00 – 16:00 hod.

 7.5.2019 od 8:30 – 11:30 hod.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna 2018, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí.

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce – žadatele o přijetí dítěte
  • vyplněné „Vyjádření lékaře o zdravotním stavu dítěte“ včetně povinného očkování – dle § 46 a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, nebo má doklad, že je proti nákaz imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle zákona.
  • lékařská potvrzení týkající se zdravotního stavu dítěte (zdravotní omezení, dietní režim, apod.)
  • vyplněnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“

U zápisu nerozhoduje pořadí zapsaných dětí, ale kritéria ředitelky mateřské školy, která budou k dispozici u zápisu.

K zápisu se dostavte s dítětem.

Tiskopis žádosti i vyjádření lékaře je k dispozici na webových stránkách MŠ (níže) nebo si jej můžete vyzvednout v mateřské škole.

Dokumenty k zápisu ke stažení