Název projektu: Inkluze III v MŠ Zeyerova Olomouc

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018894

Realizované výstupy naší organizace jsou projektové dny a personální podpora (školní asistent).

Název projektu: Inkluze III v MŠ Zeyerova Olomouc