Muzikohrátky probíhají pod vedením p. učitelky Mgr. Barbory Žďárkové jednou za dva týdny. Hravou formou se zde děti seznamují s různými hudebními nástroji, prvky hudební nauky, procvičují rytmizaci, motoriku apod.