Předplavecký kurz probíhá v I. pololetí školního roku pod vedením p. učitelek Hany Vesecké a Mgr. Barbory Žďárkové každé úterý dopoledne a je určen pro předškoláky.