NÁZEV: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

Mateřská škola má 3 třídy s celkovou kapacitou 75 dětí. Součástí mateřské školy

je areál školní zahrady. Mateřská škola vykonává činnost školní jídelny – výdejny

Mateřská škola je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovatelem mateřské školy je Statutární město Olomouc. Mateřská škola je jednopatrovou budovou se 3 třídami. Její celková kapacita je 75 dětí, kapacita jednotlivých tříd je 25 dětí. Mateřská škola současně vykonává činnost školní jídelny – výdejny s celkovou kapacitou 100 stravovaných. Součástí mateřské školy je areál školní zahrady.

Jak to u nás vypadá:

V 1. nadzemním podlaží mateřské školy se nachází šatny dětí a I. třída Kuřátek, ve II. nadzemním podlaží mateřské školy se nachází 2 třídy – II. třída Ježečků a III. třída Koťátek. Prostory jednotlivých tříd tvoří vlastní třída, herna, umývárna a dětské toalety se sprchou, dále místnost pro ukládání lehátek a lůžkovin. V suterénu budovy se nachází tělocvična s příslušným zázemím. Součástí mateřské školy je i poměrně prostorná zahrada, která je průběžně doplňována o nové hrací prvky pro děti, je zde taktéž vybudována environmentální učebna a mlhoviště pro děti.

Kam směřujeme:

Profilace mateřské školy spočívá v položení základů environmentálního vzdělávání a zodpovědnému přístupu nejen k životnímu prostředí, ale i k zodpovědné péči o své zdraví. Nedílnou součástí profilace mateřské školy je směřování dítěte k respektu k identitě každého jedince ve společnosti a multikulturní výchově spočívající v poznání života, tradic a zvyků nejen České republiky, ale i zemí na všech kontinetnech světa. Zároveň se snažíme děti připravit na život v moderní době. Jedna ze tříd je vybavená interaktivní tabulí, zbylé dvě pak interaktivními boardy. Dále jsou využívány ke vzdělávání pomůcky jako například Blue-boti, digitální mikroskopy, tablety, digitální vzdělávací programy a další. Mateřská škola je taktéž vybavena 3D tiskárnou.

Co nabízíme:

  • poskytování odborné výchovně vzdělávací péče dětem plně kvalifikovaným pesonálem
  • individuální přístup k dětem
  • pomoc při adaptaci dítěte na prostředí mimo vlastní rodinu
  • moderně vybavené třídy a prostředí s dostatkem podnětů a pomůcek k všestrannému rozvoji osobnosti dítěte
  • výchovně vzdělávcí činnosti, které u dětí vzbuzují zájem a touhu po dalším bádání
  • činnosti, které vedou k rozvoji samostatnosti, tvořivosti, odpovědnosti a zdravého sebevědomí dětí
  • položení základů odpovědného přístupu k životnímu prostředí, k lásce k našemu kulturnímu dědictví včetně zvyků a tradic
  • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s lidmi, společností, planetou Zemí
  • vytvoření základů pro celoživotní vzdělávání dětí

Provoz mateřské školy: 6:15 hod. – 16:15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15 hod. – 12:45 hod.

Vyzvedávání dětí po odpočinku: 14:30 hod. – 16:15 hod.