Projekt probíhá ve spolupráci s UP

Projekt Druhý krok pro mateřské školy – je realizován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Jedná se o preventivní program pro předškolní děti, který je zaměřen na podporu rozvoje sociálně emocionálních kompetencí dětí.