VODA ZÁKLAD ŽIVOTA

Projekt „Voda základ života“ je realizován s finančním přispěním Olomouckého kraje v rámci dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2023.

Již v loňských letech jsme v rámci tohoto dotačního programu realizovali různé projekty zaměřené na podporu environmentálního vzdělávání. Děti si prostřednictvím plnění různých aktivit vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ke svému okolí. Formou společných skupinových prožitků s vrstevníky i s dospělými je u dětí zakládáno a rozvíjeno elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí.