Ekoškola pro mateřské školy – je součástí mezinárodního programu EKOŠKOLA (Eco-schools). V ČR tento program koordinuje vzdělávací centrum TEREZA. Koordinátorem programu Ekoškolka v Olomouckém a Moravskoslezském kraji je Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. Program probíhá pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva životního prostředí ČR. V rámci programu děti samy objevují metodikou 7 kroků různá environmentální témata. V minulém období jsme si společně s Ekotýmem zvolili téma prostředí a Jídlo. V současné době budeme pracovat na tématu Odpady.