Do projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM jsme již zapojeni třetím rokem.

Posláním tohoto projektu je prostřednictvím společného čtení budovat pevné vazby mezi dětmi a dospělými. Pravidelné předčítání dětem má obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdraví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. Naším cílem je vzbudit u dětí zájem o knihy, rozvíjet potřebu číst, živým slovem vytlačit televizi, jejímž nástrojem není jazyk, ale obraz

Nejen česko čte dětem

Nejen česko čte dětem – Skotsko