Eko kroužek probíhá pod vedením p. učitelky Bc. Zuzany Katrušákové jednou za dva týdny. Badatelsky orientovanou výukou se zde děti dozvídají informace o zvířatech, rostlinách, lidech a světě. Během kroužku si děti vyzkouší také práce na zahradě a různé praktické činnosti.