O projektu – mrkvička

Kolegiální podpora v síti Mrkvička – projekt organizačně zajišťuje síť středisek ekologické výchovy Pavučina. V rámci tohoto projektu je podpořen rozvoj environmentálního vzdělávání dětí v mateřských školách i vzájemné sdílení zkušeností mezi zúčastněnými pedagogy formou vzájemných hospitací a tvorbou vlastních projektů školy.