Poznáváme historii je vlastní projekt mateřské školy, který je realizován od školního roku 2018/2019. Děti se během projektových dnů seznamují s různými historickými etapami vývoje života na Zemi.