INFORMACE O MŠ

Zřizovatel školy:
Statutární město Olomouc

NÁZEV: Mateřská škola Olomouc, Zeyerova 23, příspěvková organizace

IČO : 75029642

Mateřská škola má 3 třídy s celkovou kapacitou 75 dětí. Součástí mateřské školy

je areál školní zahrady. Mateřská škola vykonává činnost školní jídelny – výdejny

Provoz mateřské školy: 6:15 hod. – 16:15 hod.

Vyzvedávání dětí po obědě: 12:15 hod. – 12:45 hod.

Vyzvedávání dětí po odpočinku: 14:30 hod. – 16:15 hod.


Kontakty :

e-mail: mszey.olc@volny.cz

telefon : +420 585 231 010

Personál :

Ředitelka školy:

 • Mgr. Eva Kroutilová
Ostatní pedagogičtí pracovníci:
 • Hana Vesecká – zástupkyně ředitelky mateřské školy
 • Mgr. Barbora Žďárková
 • Mgr. Vladimíra Tomíková
 • Bc. Zuzana Katrušáková
 • Evženie Špručková
 • Jana Gabryšová + asistent pedagoga
 • Zuzana Beinsteinová – asistent pedagoga
 • Hana Petulová – asistent pedagoga

Provozní pracovnice:

 • Ivana Sedláčková
 • Kateřina Suchá, DiS.
 • Vladimíra Hladká