Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji

Projekt „Drobný život v půdě, vodě i ve vzduchu“, který je realizován v roce 2020, vychází z Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje a Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Environmentální výchova je současně zapracována do Školního vzdělávacího programu mateřské školy a podrobněji rozpracována v třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd mateřské školy.

Tímto projektem jsme navázali na projekt „Živá voda pro školky“ realizovaném v loňském roce. Projektem jsme se snažili u dětí nenásilnou formou posílit předávat žádoucí vědomosti
o přírodě, umožnit dětem radost z objevování nových věcí, podněcovat rozvoj dětské zvídavosti, rozvoje kooperativních a jazykových schopností a dovedností, vnímání.

Projekt byl koncipován se záměrem větší propojenosti života mateřské školy a rodičovské veřejnosti.