Reg. číslo projektu: CZ. 02. 3. 68/0.0/0.0/18_063/0010 861.
Realizované výstupy naší organizací jsou projektové dny, personální podpora (školní asistent) a využití ICT ve vzdělávání dětí.