O projektu

Inkluze v MŠ Zeyerova Olomouc – jedná se o projekt v rámci Výzvy  č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného  vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.