My jsme malí zahradníci – projekt zaměřený na environmentální vzdělávání dětí je realizován za podpory Olomouckého kraje v rámci dotačního programu Program na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji v roce 2018. Již v loňském roce jsme v rámci tohoto dotačního programu realizovali projekt „Za zvířátky do přírody“. Děti si různými aktivitami vytvářejí pozitivní vztah k přírodě a ke svému okolí, osvojují si poznatky a fauně i flóře, jak přírodě pomáhat a jak ji chránit. Formou společných skupinových prožitků s vrstevníky i s dospělými je u dětí zakládáno a rozvíjeno elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. Tím jsou u dětí vytvářeny elementární základy  pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.