Je projekt, který realizuje mateřská škola pod záštitou České obce sokolské. Projekt se zaměřuje na rozvoj pohybových dovedností
a schopností dětí předškolního věku formou postupného plnění jednotlivých úkolů.