Projekt EVVO – „Za zvířátky do přírody“ – v rámci environmentálního projektu vyhlášeného Olomouckým krajem chceme u dětí vytvořit pozitivní vztah k přírodě a ke svému okolí, vést je k osvojení si poznatků o přírodě, k rozvoji úcty k životu a zároveň jim umožnit společné skupinové prožitky s vrstevníky i dospělými.

 

Tento projekt byl realizován s finančním přispěním Olomouckého kraje.