Denní rozvrh činností dětí

6.15 – 8.00 scházení dětí

 • řízené hry dětí
 • individuální práce s dětmi
 • individuální výtvarné a pracovní činnosti
 • část řízené aktivity, která může podle potřeby pokračovat od 9.20 hod. dále

8.30 – 9.00 ranní cvičení dětí

 • spontánní cvičení
 • zdravotně průpravné cviky, jóga, cvičení na nářadí
 • pohybové hry

9.00 – 9.20 hygiena, dopolední svačina

9.20 – 10.00 řízené zaměstnání: prolíná se

 •  mravní a etická výchova jako stěžejní
 •  hudební činnosti
 •  výtvarné a pracovní činnosti
 •  rozvoj rozumových dovedností
 •  matematické a pojmové představy
 •  činnosti pro rozvoj tělesné aktivity a zdatnosti
 •  jazyková a literární orientace
 •  dovednosti v oblasti dopravní orientace

 

10.00 – 11.45 přesun na pobyt venku, pobyt venku – řízené

 • pohybové aktivity, volné hry dětí

11.45 – 12.15 návrat z pobytu venku

 • hygiena, oběd

12.15 – 12.45 odchod dětí po obědě

 • hygiena, ukládání dětí na lehátka

12.45 – 14.15 odpočinek dětí

 • individuální činnosti s dětmi s odkladem školní docházky a s dětmi nejstaršími, které nespí

14.15 – 14.30 hygiena, odpolední svačina

14.15 – 16.15 rozcházení dětí

 • řízené hry dětí
 • individuální práce s dětmi
 • Všechny časové údaje týkající se samotné činnosti dětí je nutno brát s tolerancí + – 10 až 15 minut.