Informační schůzka k zápisu dětí do 1. tříd na ZŠ Olomouc, Zeyerova 28

Schůzka se bude konat v Mateřské škole Olomouc, Zeyerova 23, příspěvkové organizaci dne 13. března 2024 od 15:30 hod.